Wij zijn vastgoed intervisieNog steeds alleen voor huurders!
“Wij kennen Vastgoed InterVisie als een vakkundige partner.
Met een realistische kijk op de huurprijsprocedure.”
“Bij diverse huuronderhandelingen is Vastgoed InterVisie
de beste partner voor mij gebleken."
“De adviseurs van Vastgoed InterVisie bijten zich goed in dossiers vast, zijn
realistisch, meedenkend en resultaatgericht.”
Te hoge
huurlasten of huurgeschil?
Klik hier
Toon alle
Diensten
Toon alle
01
Aanhuur en aankoop
Op zoek naar een geschikte winkellocatie of behoefte aan begeleiding bij de onderhandelingen na eigen identificatie van een geschikt object? 

Ook dan kunt rekenen u op de kennis van zaken en professionele benadering van onze adviseurs. 

Vooropgesteld, wij zijn geen makelaarskantoor. Die dubbele pet hebben we in 2001 al in de kast gelegd. De regels van het spel kennen we wel, de marktontwikkelingen ook, maar wij gaan verder. Het aanbrengen van de juiste locatie is voor ons zeker een sport, maar het gaat ons vooral om de huurvoorwaarden, niet alleen primair, maar ook secundair. 

Al bij aanvang van de huurovereenkomst moet zijn nagedacht over de mogelijke obstakels tijdens, maar ook bij einde van de huurovereenkomst. Denk hierbij aan regelingen ten aanzien van omzet gerelateerde huren, flexibele termijnen, eventuele gebreken, asbestproblematieken etc.

Sommige ondernemers onderhandelen liever zelf. Voor Vastgoed InterVisie is dit geen probleem. Wij adviseren u graag tijdens deze gesprekken en desgewenst ondersteunen wij u bij het opmaken en formaliseren van de contracten. 

Wij onderscheiden ons door maatwerk.
02
Huurprijsherzieningen
Komt de verhuurder zonder goede reden met een huurverhoging? Of vindt u de huidige huur te hoog? Al 15 jaar zijn wij de onderscheidende specialist op het gebied van huurprijsherzieningen. Wij doen dit met een optimaal resultaat voor zowel de kleinste als de grootste retailer van Nederland.

De spelregels zijn bij wet bepaald en wij weten hoe dit spel gespeeld moet worden. De artikelen 7:303 en 304 van het Burgerlijk wetboek zijn daarbij leidend. Vastgoed InterVisie rekent u precies voor of de huurprijs die u betaald redelijk is. Blijkt bij uitkomst dat de door u betaalde huur te hoog is, dan bespreken wij gezamenlijk wat de mogelijkheden voor u zijn om de huurprijs voor de volgende 5 jaar te verlagen. Is verhuurder van mening dat de huurprijs te laag is, dan proberen wij de aangeschreven verhoging zoveel als mogelijk te beperken. U kunt kiezen uit de volgende producten:
1. Verkorte rapportages (QuickScan en QuickScan+ rapporten);
2. Volledige rapportages (deskundigenrapporten).

Wenst u de volledige begeleiding (onderzoek en onderhandelingstraject) bij ons neer te leggen, neem dan contact met ons op voor een tarief op maat.

Let op: normaliter komen huurovereenkomsten vanaf de tweede huurtermijn in aanmerking voor een herziening. De ontwikkelingen in de markt, waarbij de huurprijzen in sneltreinvaart zijn gedaald in de afgelopen jaren, hebben er echter toe geleid dat wij ook huurovereenkomsten in de eerste termijn succesvol openbreken en tussentijds aanpassen naar de huidige marktomstandigheden. Aarzelt u dan ook niet om een dergelijke huurovereenkomst aan ons voor te leggen. Na beoordeling kunnen wij u informeren omtrent de mogelijkheden.
03
Portefeuilleonderzoek
Uw retailorganisatie staat voor een strategische beslissing. U wilt de totale huurlasten van uw winkelportefeuille verlagen, of uw portefeuille in omvang te optimaliseren, om daarmee een evenwichtiger verhouding te creëren tussen uw on- en offline activiteiten?

Op basis van een grondige screening van uw portefeuille brengt Vastgoed InterVisie de mogelijkheden op verschillende fronten voor u in kaart. Wij baseren ons hierbij onder meer op de herzieningshuren, de vrije markthuurwaarde, maar vooral de ontwikkelingen in de markt die van invloed zijn op de huurprijzen. Voor optimalisatie inventariseren wij de looptijden van overeenkomst, ontsnappingsmogelijkheden, maar ook kansen op verbetering. Ook het betrekken van omzetgegevens/-ontwikkelingen heeft bij een groot aantal opdrachtgevers al geleid tot uitstekende resultaten in de onderhandeling. Als vanzelfsprekend gaan we zeer vertrouwelijk om met dit soort gegevens. 

Na onderzoek en optimalisatie van uw portefeuille sluit uw commercieel vastgoed naadloos aan bij uw actuele situatie, eisen, wensen én strategische doelstellingen.
04
Taxatie
Heeft u plannen een bedrijfs- of kantoorpand te kopen of te verkopen , wilt u een financiering aanvragen of moet een taxatierapport aan de belastingdienst en/of KvK overleggen? Onze eigen taxateurs geven u gedetailleerd en in een overzichtelijke rapportage de actuele en realistische waarde van uw pand.

De vakbekwaamheid en integriteit van onze taxateurs wordt nauwgezet gecontroleerd door de Stichting VastgoedCert.
05
Mediation
Een dienst die u niet zo snel verwacht bij een huurspecialist met een nadrukkelijke focus op de belangen van de gebruiker van vastgoed. Toch hebben wij in de afgelopen jaren de nodige geschillen begeleid, geschoeid op de beginselen van de mediation. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het beste resultaat wordt bereikt als de beslissers zelf aan tafel blijven zitten, waarbij όόk wij ons beseffen dat huurder en verhuurder elkaar nodig hebben om de fysieke retail in stand te houden.

Om een geschil te beslechten is het de kunst om een brug te (laten) slaan, een uitdaging die onze mediator graag op zich neemt.
06
Marktonderzoek
U wilt het naadje van de kous weten van een winkel-, bedrijfs- kantoor-, of ontwikkelobject dat u op het oog heeft? Onze ervaren marktonderzoekers duiken voor u in de ins en outs van het object: de locatie, de omgeving, de huurprijzen van vergelijkbare objecten, het aanbod in de omgeving en de vraag vanuit de markt naar de betreffende locatie. Onze bevindingen en conclusies ziet u terug in een helder rapport.
07
Locatieonderzoek
U zoekt een (nieuwe) geschikte locatie voor uw onderneming, maar wilt dat stil houden voor de markt? Vastgoed InterVisie onderzoekt voor u actief, maar discreet de beste opties. In ons rapport krijgt u glashelder op een rij: 

• het beschikbare aanbod dat voldoet aan uw criteria; 

• een complete beschrijving van de locatie(s); 

• een uitgebreide omgevingsanalyse; 

• de gerealiseerde koop- en huurprijzen in de omgeving; 

• het overige (voor u relevante) aanbod van bedrijfs- of winkelruimten; 

• de actuele vraag in de markt.

Met ons rapport komt u goed beslagen ten ijs bij de onderhandelingen, zodat u de beste voorwaarden kunt bedingen. Uiteraard kunt u die onderhandelingen ook aan ons overlaten.
08
Contract-/vastgoedbeheer voor huurders
Samen met onze vaste partners kunnen wij een totaalpakket aan diensten leveren, waarmee de retailer zich volledig kan focussen op de core business van zijn bedrijf. Wij ontzorgen maximaal op zowel administratief-, commercieel- als het technisch vlak.

Administratief niveau: het beheer van alle huurovereenkomsten, expiratiedata, volledige verwerking van facturen (inkomend en uitgaand), controle op afrekeningen etc.

Commercieel niveau: heronderhandelingen, optimalisatie huurvoorwaarden, aanhuur, verhuur ingeval van dispositie, huurprijsherzieningen, begeleiding huurgeschillen etc.

Technisch niveau: callcenter voor opvang alarm- en storing meldingen, aansturen aannemers, uitvoeren technische rapportages, begeleiding afbouw winkelruimten, ontruimingen etc.
09
Bouwprojectmanagement
Heeft u concrete plannen voor nieuwbouw, verbouw of renovatie van uw kantoor-, winkel- of bedrijfspand? Met Vastgoed InterVisie als bouwmanager slagen uw plannen gegarandeerd. 

Op basis van onze brede kennis en ervaring met (ver)bouwprojecten kennen we alle denkbare projectrisico's en weten we precies hoe we die kunnen voorkomen of beheersen. Desgewenst managen we het hele (ver)bouwproces van initiatieffase tot en met nazorg: 

• u krijgt slimme adviezen en handige tips van ervaren bouwexperts; 

• wij voeren de directie over het totale bouwproces; 

• wij verzorgen het risicomanagement; 

• wij selecteren de juiste partners en sturen die ook aan; 

• wij bewaken het budget, de kwaliteit en de planning.

Tijdens het project houden we u continu op de hoogte van de voortgang. Zo nemen wij u alle zorg uit handen, maar houdt u toch volledig grip op het proces.
10
Servicekostenonderzoek
U vermoedt dat de servicekosten voor uw winkel- of bedrijfsruimte te hoog zijn? In samenwerking met onze gewaardeerde partners toetsen wij de redelijkheid van de gevraagde servicekosten. Onze bevindingen vindt u terug in een servicekostenrapportage. Als blijkt dat de servicekosten te hoog zijn, dan gaan we graag voor u met de verhuurder in gesprek om deze kosten te verlagen.

Op het gebied van de controle op afrekeningen servicekosten, is het centrum brede onderzoek inzake Stadshart Amstelveen een sprekend voorbeeld. Op basis van ons onderzoek heeft een omvangrijke correctie plaatsgevonden.
11
Een winkel afstoten of reloceren?
Ook dan kunt u bij Vastgoed InterVisie terecht. Wij inventariseren de mogelijkheden en gaan voor u in overleg met de verhuurder om te komen tot een passende oplossing binnen een lopende huurtermijn. Indien noodzakelijk gaan wij ook op zoek naar een geschikte overnamekandidaat, waarbij wij ons brede netwerk van marktpartijen inzetten om de winkel succesvol over te dragen. Voornemens om uw onderneming te verkopen? Ook dan staan wij u graag bij.
12
NEN 2580 meting
U twijfelt over de afmetingen van een pand of ruimte? Wij komen graag langs om het pand nauwkeurig in te meten conform de NEN 2580-norm. U heeft dan 100% zekerheid over de juiste afmetingen. Hierbij maken we gebruik we professionele laserapparatuur, al dan niet in combinatie met de bestaande bouwtekening. De meetresultaten leggen we met duidelijke tekeningen en tabellen vast in een overzichtelijk rapport. Voor meer informatie over NEN 2580-metingen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Diensten
01
Aanhuur en aankoop
Op zoek naar een geschikte winkellocatie of behoefte aan begeleiding bij de onderhandelingen na eigen identificatie van een geschikt object? 

Ook dan kunt rekenen u op de kennis van zaken en professionele benadering van onze adviseurs. 

Vooropgesteld, wij zijn geen makelaarskantoor. Die dubbele pet hebben we in 2001 al in de kast gelegd. De regels van het spel kennen we wel, de marktontwikkelingen ook, maar wij gaan verder. Het aanbrengen van de juiste locatie is voor ons zeker een sport, maar het gaat ons vooral om de huurvoorwaarden, niet alleen primair, maar ook secundair. 

Al bij aanvang van de huurovereenkomst moet zijn nagedacht over de mogelijke obstakels tijdens, maar ook bij einde van de huurovereenkomst. Denk hierbij aan regelingen ten aanzien van omzet gerelateerde huren, flexibele termijnen, eventuele gebreken, asbestproblematieken etc.

Sommige ondernemers onderhandelen liever zelf. Voor Vastgoed InterVisie is dit geen probleem. Wij adviseren u graag tijdens deze gesprekken en desgewenst ondersteunen wij u bij het opmaken en formaliseren van de contracten. 

Wij onderscheiden ons door maatwerk.
02
Huurprijsherzieningen
Komt de verhuurder zonder goede reden met een huurverhoging? Of vindt u de huidige huur te hoog? Al 15 jaar zijn wij de onderscheidende specialist op het gebied van huurprijsherzieningen. Wij doen dit met een optimaal resultaat voor zowel de kleinste als de grootste retailer van Nederland.

De spelregels zijn bij wet bepaald en wij weten hoe dit spel gespeeld moet worden. De artikelen 7:303 en 304 van het Burgerlijk wetboek zijn daarbij leidend. Vastgoed InterVisie rekent u precies voor of de huurprijs die u betaald redelijk is. Blijkt bij uitkomst dat de door u betaalde huur te hoog is, dan bespreken wij gezamenlijk wat de mogelijkheden voor u zijn om de huurprijs voor de volgende 5 jaar te verlagen. Is verhuurder van mening dat de huurprijs te laag is, dan proberen wij de aangeschreven verhoging zoveel als mogelijk te beperken. U kunt kiezen uit de volgende producten:
1. Verkorte rapportages (QuickScan en QuickScan+ rapporten);
2. Volledige rapportages (deskundigenrapporten).

Wenst u de volledige begeleiding (onderzoek en onderhandelingstraject) bij ons neer te leggen, neem dan contact met ons op voor een tarief op maat.

Let op: normaliter komen huurovereenkomsten vanaf de tweede huurtermijn in aanmerking voor een herziening. De ontwikkelingen in de markt, waarbij de huurprijzen in sneltreinvaart zijn gedaald in de afgelopen jaren, hebben er echter toe geleid dat wij ook huurovereenkomsten in de eerste termijn succesvol openbreken en tussentijds aanpassen naar de huidige marktomstandigheden. Aarzelt u dan ook niet om een dergelijke huurovereenkomst aan ons voor te leggen. Na beoordeling kunnen wij u informeren omtrent de mogelijkheden.
03
Portefeuilleonderzoek
Uw retailorganisatie staat voor een strategische beslissing. U wilt de totale huurlasten van uw winkelportefeuille verlagen, of uw portefeuille in omvang te optimaliseren, om daarmee een evenwichtiger verhouding te creëren tussen uw on- en offline activiteiten?

Op basis van een grondige screening van uw portefeuille brengt Vastgoed InterVisie de mogelijkheden op verschillende fronten voor u in kaart. Wij baseren ons hierbij onder meer op de herzieningshuren, de vrije markthuurwaarde, maar vooral de ontwikkelingen in de markt die van invloed zijn op de huurprijzen. Voor optimalisatie inventariseren wij de looptijden van overeenkomst, ontsnappingsmogelijkheden, maar ook kansen op verbetering. Ook het betrekken van omzetgegevens/-ontwikkelingen heeft bij een groot aantal opdrachtgevers al geleid tot uitstekende resultaten in de onderhandeling. Als vanzelfsprekend gaan we zeer vertrouwelijk om met dit soort gegevens. 

Na onderzoek en optimalisatie van uw portefeuille sluit uw commercieel vastgoed naadloos aan bij uw actuele situatie, eisen, wensen én strategische doelstellingen.
04
Taxatie
Heeft u plannen een bedrijfs- of kantoorpand te kopen of te verkopen , wilt u een financiering aanvragen of moet een taxatierapport aan de belastingdienst en/of KvK overleggen? Onze eigen taxateurs geven u gedetailleerd en in een overzichtelijke rapportage de actuele en realistische waarde van uw pand.

De vakbekwaamheid en integriteit van onze taxateurs wordt nauwgezet gecontroleerd door de Stichting VastgoedCert.
05
Mediation
Een dienst die u niet zo snel verwacht bij een huurspecialist met een nadrukkelijke focus op de belangen van de gebruiker van vastgoed. Toch hebben wij in de afgelopen jaren de nodige geschillen begeleid, geschoeid op de beginselen van de mediation. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het beste resultaat wordt bereikt als de beslissers zelf aan tafel blijven zitten, waarbij όόk wij ons beseffen dat huurder en verhuurder elkaar nodig hebben om de fysieke retail in stand te houden.

Om een geschil te beslechten is het de kunst om een brug te (laten) slaan, een uitdaging die onze mediator graag op zich neemt.
06
Marktonderzoek
U wilt het naadje van de kous weten van een winkel-, bedrijfs- kantoor-, of ontwikkelobject dat u op het oog heeft? Onze ervaren marktonderzoekers duiken voor u in de ins en outs van het object: de locatie, de omgeving, de huurprijzen van vergelijkbare objecten, het aanbod in de omgeving en de vraag vanuit de markt naar de betreffende locatie. Onze bevindingen en conclusies ziet u terug in een helder rapport.
07
Locatieonderzoek
U zoekt een (nieuwe) geschikte locatie voor uw onderneming, maar wilt dat stil houden voor de markt? Vastgoed InterVisie onderzoekt voor u actief, maar discreet de beste opties. In ons rapport krijgt u glashelder op een rij: 

• het beschikbare aanbod dat voldoet aan uw criteria; 

• een complete beschrijving van de locatie(s); 

• een uitgebreide omgevingsanalyse; 

• de gerealiseerde koop- en huurprijzen in de omgeving; 

• het overige (voor u relevante) aanbod van bedrijfs- of winkelruimte; 

• de actuele vraag in de markt.

Met ons rapport komt u goed beslagen ten ijs bij de onderhandelingen, zodat u de beste voorwaarden kunt bedingen. Uiteraard kunt u die onderhandelingen ook aan ons overlaten.
08
Contract-/vastgoedbeheer voor huurders
Samen met onze vaste partners kunnen wij een totaalpakket aan diensten leveren, waarmee de retailer zich volledig kan focussen op de core business van zijn bedrijf. Wij ontzorgen maximaal op zowel administratief-, commercieel- als het technisch vlak.

Administratief niveau: het beheer van alle huurovereenkomsten, expiratiedata, volledige verwerking van facturen (inkomend en uitgaand), controle op afrekeningen etc.

Commercieel niveau: heronderhandelingen, optimalisatie huurvoorwaarden, aanhuur, verhuur ingeval van dispositie, huurprijsherzieningen, begeleiding huurgeschillen etc.

Technisch niveau: callcenter voor opvang alarm- en storing meldingen, aansturen aannemers, uitvoeren technische rapportages, begeleiding afbouw winkelruimten, ontruimingen etc.
09
Bouwprojectmanagement
Heeft u concrete plannen voor nieuwbouw, verbouw of renovatie van uw kantoor-, winkel- of bedrijfspand? Met Vastgoed InterVisie als bouwmanager slagen uw plannen gegarandeerd. 

Op basis van onze brede kennis en ervaring met (ver)bouwprojecten kennen we alle denkbare projectrisico's en weten we precies hoe we die kunnen voorkomen of beheersen. Desgewenst managen we het hele (ver)bouwproces van initiatieffase tot en met nazorg: 

• u krijgt slimme adviezen en handige tips van ervaren bouwexperts; 

• wij voeren de directie over het totale bouwproces; 

• wij verzorgen het risicomanagement; 

• wij selecteren de juiste partners en sturen die ook aan; 

• wij bewaken het budget, de kwaliteit en de planning.

Tijdens het project houden we u continu op de hoogte van de voortgang. Zo nemen wij u alle zorg uit handen, maar houdt u toch volledig grip op het proces.
10
Servicekostenonderzoek
U vermoedt dat de servicekosten voor uw winkel- of bedrijfsruimte te hoog zijn? In samenwerking met onze gewaardeerde partners toetsen wij de redelijkheid van de gevraagde servicekosten. Onze bevindingen vindt u terug in een servicekostenrapportage. Als blijkt dat de servicekosten te hoog zijn, dan gaan we graag voor u met de verhuurder in gesprek om deze kosten te verlagen.

Op het gebied van de controle op afrekeningen servicekosten, is het centrum brede onderzoek inzake Stadshart Amstelveen een sprekend voorbeeld. Op basis van ons onderzoek heeft een omvangrijke correctie plaatsgevonden.
11
Een winkel afstoten of reloceren?
Ook dan kunt u bij Vastgoed InterVisie terecht. Wij inventariseren de mogelijkheden en gaan voor u in overleg met de verhuurder om te komen tot een passende oplossing binnen een lopende huurtermijn. Indien noodzakelijk gaan wij ook op zoek naar een geschikte overnamekandidaat, waarbij wij ons brede netwerk van marktpartijen inzetten om de winkel succesvol over te dragen. Voornemens om uw onderneming te verkopen? Ook dan staan wij u graag bij.
12
NEN 2580 meting
U twijfelt over de afmetingen van een pand of ruimte? Wij komen graag langs om het pand nauwkeurig in te meten conform de NEN 2580-norm. U heeft dan 100% zekerheid over de juiste afmetingen. Hierbij maken we gebruik we professionele laserapparatuur, al dan niet in combinatie met de bestaande bouwtekening. De meetresultaten leggen we met duidelijke tekeningen en tabellen vast in een overzichtelijk rapport. Voor meer informatie over NEN 2580-metingen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Opdrachtgevers/Partners
Een greep uit onze opdrachtgevers:
Onze partners
Lees meer over onze opdrachtgevers en partners
Klanten aan het woord
Spar Logo
Spar Holding
“Vastgoed InterVisie is een goede sparringspartner”
“… om winkelprijzen te beoordelen. De adviseurs bijten zich goed in dossiers vast, zijn realistisch, meedenken en resultaatgericht. Een club die goed werk levert voor partijen die vastgoed aanhuren.”
Mcdonald's Logo
Mcdonald's Netherlands
“Vastgoed InterVisie is een vakkundige partner”
"McDonald's maakt regelmatig gebruik van de diensten van Vastgoed InterVisie. Wij kennen ze als een vakkundige partner met een realistische kijk op de huurprijsprocedure"
Annemarel Logo
Annemarel Mode Amersfoort
“Vastgoed InterVisie heeft mij positief verrast”
“Het is de serieuze aanpak, professionele houding en snelle werkwijze die mij positief hebben verrast. Bij diverse huuronderhandelingen zijn zij de beste partner voor mij gebleken”
The stone Logo
The Stone
“Wij hebben vertrouwen in Vastgoed InterVisie”
“Ik geef niet graag zaken uit handen, maar bij Vastgoed InterVisie doe ik dat met een gerust hart.”
Nieuws & publicaties
Huurprijsdeskundigen gaan winkelpanden herwaarderen

Een co...

lees meer
Dit is de tijd om met je verhuurder te praten over huurverlaging

De huurprijs die modewinkelier met een herzieningshuur betaalt, ligt tegenwoordig in tachtig procent van de gevall...

lees meer
De herzieningshuur is compleet achterhaald
De vastgoedmarkt is in beweging, daar kunnen we kort over zijn. Maar wat betekent dat voor het winkellandschap in Ned...
lees meer
Winkelleegstand loopt verder op
Het aantal Nederlandse gemeenten dat een sterke negatieve ontwikkeling van de winkelleegstand mag verwachten is het a...
lees meer
Let's talk about de huurprijs

Retailers krijgen steeds meer moeite om de huur op te hoesten. Logisch, want winkelomzetten kelderden de laatste j...

lees meer
We willen landelijke dekking
"Alles wat we in de afgelopen tien jaar hebben geleerd, komt hier samen", zegt Arthur Feenstra. Samen met z...
lees meer
Miss Etam failliet verklaard

Etam Group Retail, waarvan modeketens Miss Etam en Promiss deel uitmaken, is failliet verklaard. Dat melden de cur...

lees meer
Huurprijsherziening toe aan reality check

Is de reguliere huurprijs herziening nog wel opgewassen tegen de structurele en extreem snelle veranderingen in de...

lees meer
Contact
Vastgoed InterVisie B.V. • Laan Van Zuid Hoorn 60 • 2289 DE • Rijswijk
Postbus 3232 • 2280 GE Rijswijk
info@vastgoedintervisie.nl 070 - 41 30 650 070 - 41 30 651
Vastgoed InterVisie B.V
Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE
Rijswijk
Postbus 3232
2280 GE Rijswijk
veelgestelde vragen
Klik hier
maak direct een afspraak
Klik hier
Vacatures
Klik hier
Routebeschrijving
Klik hier