28 Mei 2020

Rechter doet uitspraak in eerste zaak tegen AB InBev

Gisteren diende voor de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen het eerste kort geding tegen AB InBev Nederland BV. De inzet was de huur van café De Vliegh in het Drentse Zuidlaren, eigendom van Sigismund BV. Een dag na het vonnis sprak Vastgoedjournaal zowel met brouwer AB InBev als met de pandeigenaar.

Folkert Fokkema is één van de twee pandeigenaren van Café De Vliegh in het Drentse Zuidlaren, dat wordt gehuurd door ’s werelds grootste brouwerij AB InBev. Op haar beurt verhuurt die het onder aan de uitbater. Vanwege de grote onduidelijkheid over de huur en het niet in contact kunnen komen met de brouwer spande de verhuurder een rechtszaak aan, hierover deed de rechter gisteren uitspraak. Die stelde dat de huurlasten, in tijden van de coronamaatregelen, evenredig moeten worden gedragen. Kortom de pachter, de huurder en de verhuurder dragen ieder 1/3 van de huurkosten. Zowel Fokkema als AB InBev geven aan de uitspraak van de rechter te respecteren. Had dit niet buiten de rechtszaal kunnen worden opgelost?

Proefballonnetjes
Fokkema vertelt aan VJ: “Wij hebben dit kort geding doorgezet om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze collega’s.” Van AB InBev ontvingen Fokkema en zijn compagnon de afgelopen maanden een aantal brieven met diverse voorstellen. “In de eerste geautomatiseerde brief stond dat AB InBev voornemens was om helemaal geen huur meer te betalen en in de tweede brief was het voorstel om 33% van de huursom te voldoen.” Fokkema noemt het proefballonnetjes.
“Men wilde steeds zien wanneer wij zouden ‘happen’.”

Pas late reactie AB InBev
Een paar keer is getracht om contact met AB InBev op te nemen. Maar een reactie van de brouwer bleef uit. Dit was voor de vastgoedeigenaar uit Drenthe reden om AB InBev te dagvaarden. “Pas nadat de dagvaarding was verstuurd nam men contact met ons op om te vragen of er niet op een andere manier over te praten viel en stelde zij voor om tweederde van de huur naar ons over te maken. Afgelopen dinsdag, één dag voor de zitting, stond dat bedrag op onze rekening”, vertelt Fokkema.

Vertrouwen in verhuurder weg
Wat de vastgoedondernemer het meeste lijkt te steken is het uitblijven van persoonlijk contact in een eerder stadium en het niet reageren op de contactverzoeken van Fokkema. “We hebben het hier over de grootste brouwer ter wereld. Eén telefoontje van AB InBev naar ons had in één klap alles kunnen oplossen. Het vertrouwen in onze verhuurder is compleet weg en gisteren na de zitting heeft onze advocaat AB InBev in kennis gesteld dat wij de huurovereenkomst dan ook wensen te beëindigen. Wij doen dan liever zaken met kleinere partijen waarmee we wél makkelijk aan tafel kunnen, als er zich iets voordoet.”

Verdeelsleutel hetzelfde als voorstel
AB InBev reageerde bij monde van woordvoerder Wilco Heiwegen op de uitspraak van de eerste rechtszaak die tegen de brouwer was aangespannen in verband met de coronacrisis “Wij kijken positief terug op de uitspraak van de rechter. We moeten de horeca gezamenlijk door deze crisis helpen. De verdeelsleutel die de rechter heeft opgelegd is dezelfde die wij ook hebben voorgesteld aan al onze verhuurders. Het merendeel is hiermee akkoord gegaan. ”Heiwegen ziet deze uitspraak als een ijkpunt. “Verhuurders die het nog van plan waren, zullen wellicht nu heroverwegen of het zinvol is om nog te procederen. De rechter vindt dat we samen de lasten moeten dragen.”

7.000 horecazaken
In Nederland bedient AB InBev ongeveer 7.000 horecazaken. Voor 10% van hen heeft de brouwer ook een huurovereenkomst afgesloten met verschillende pandeigenaren. “AB InBev heeft zelf geen vastgoed in bezit, wij huren 700 panden van enkelen honderden partijen. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd hen persoonlijk te benaderen. Helaas is dat niet in alle gevallen gelukt”, aldus Heiwegen.

Hoeveel procent van de verhuurders wel persoonlijk zijn benaderd durft de woordvoerder niet te zeggen. De keuze voor het sturen van een algemeen schrijven naar de verhuurders in plaats van een gepersonaliseerde brief is een punt dat de brouwer wil bespreken als leermoment.

Heiwegen geeft aan dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het MKB door de overheid naar boven is bijgesteld naar €50.000 voor vier maanden: “Hierdoor zullen de horecagelegenheden ook weer in staat zijn om de huursom te voldoen.”

Bron: Vastgoed Journaal – Sandra Lissenberg